Svenska 15-åringar halkar efter

Publicerad

Svenska 15-åringar ligger sämre till i flera ämnen jämfört med skolelever i andra OECD-länder än vad de gjorde år 2000. Det visar den nya så kallade Pisa-undersökningen. De ämnesområden som har undersökts är matematik, naturvetenskap, problemlösning och läsförståelse. Finland hamnar på första plats i allt utom problemlösning där de kommer tvåa. Sverige placerar sig på tionde plats i matematik och problemlösning, på nionde plats i naturvetenskap och på femte plats när det gäller läsförståelse. De svenska skolledarna uppger i högre grad att fler elever är oroliga och stör på lektionerna. Eleverna kommer också oftare för sent.De goda resultaten i tidigare Pisa-undersökningar har tagits som intäkt för att den svenska skolan visst håller måttet, alla uppenbara problem till trots (F&F 7/03:Efter 50 år av reformer).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor