Tsetse-flugornas avkomma

Publicerad

Hos däggdjur, med undantag av kloakdjur och pungdjur, utvecklas avkomman långt inom moderns kropp före födseln. Fördelen är att den nya individen är väl skyddad under den första känsligaste tiden av sin existens. Nackdelen är att det kan vara besvärligt att föda, särskilt människobarn som har proportionellt stora huvuden. I genomsnitt väger ett nyfött barn ungefär 6% av vad modern gör. Men det finns andra djur hos vilka avkomman väger ännu mer i förhållande till modern, och har kommit ännu längre i utvecklingen innan det är dags att komma ut. Hos tsetse-flugor utvecklas ungarna ännu mer inom moderns kropp. Äggen kläcks, och larverna geomgår flera hudömsningar före födseln, och den larv som till sist föds väger minst lika mycket som modern. Den har samlat på sig så mycket näring att den kan utvecklas till fullbildad fluga utan att äta något. Mer detaljer kan du hitta här https://doi.org/10.1002/bies.202000049.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor