Premium

Vad betyder din inre neandertalare?

Publicerad

Jag ska ge dig ett försprång. Du kommer snart att kunna läsa i dagstidningar och höra på radio om ny forskning som påverkar hur vi ser på oss människor. Det är bäst att ta det som sägs med en nypa salt, för artikeln som nyheterna bygger på har redan blivit kritiserad av andra forskare.

Som alltid handlar det om en artikel. I [tidskriften Science ](http://www.sciencemag.org/content/early/2011/08/19/science.1209202) förs det fram bevis för att våra släktingar haft evolutionära fördelar av att bära med sig gener från andra arter av människor. Det handlar alltså inte längre bara om att våra släktingar haft sex med [Neandertalare](http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal), eller att gener från de utdöda och mystiska [Denisovanerna ](http://www.fof.se/tidning/2010/4/ny-gren-upptackt-pa-manniskans-slakttrad)fortfarande lever bland folk i östligaste Sydostasien. Det handlar om vad de här generna gör och att de kan ha haft betydelse för evolutionen av moderna människor — men inte för alla människor och inte över hela världen.

Tänk dig följande scenario, som taget ur [Grottbjörnens folk](http://www.youtube.com/watch?v=TIpRSJQtdmg): Denisovaner (eller Neandertalare om du vill) levde i östra Asien i hundratusentals år. Under den här tiden hinner deras immunförsvar anpassa sig till de sjukdomsalstrande organismer som finns i området, som lokala varianter av malaria.

Då kommer en grupp med moderna människor in i området. De bär med sig ett immunförsvar som kan sägas vara anpassat till afrikanska förhållanden eftersom de bara varit utanför Afrika i några tiotals tusen år. Några ur gruppen parar sig med Denisovaner. Det leder till att några hybridbarn föds med en kombination av sina föräldrars egenskaper. Några av barnen bär med sig ett immunförsvar som är genetiskt programmerat för att klara områdets sjukdomar. När deras kompisar ligger och svettas ut malaria kan de istället hitta någon att krypa in under fällen med och göra barn.

Forskarna bakom artikeln i Science menar att de hittat några viktiga [immunförsvarsgener](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_leukocyte_antigen) i moderna människor som kommer från Neandertalare eller Denisovaner. De drar slutsatsen efter att ha undersökt om just de här genvarianterna finns hos afrikaner idag utan att hitta dem där. Deras slutsats kan verka rimlig, men det är en svår slutsats att dra. Bevisen de lägger fram håller inte riktigt hela vägen fram.

Alla är [inte övertygade ](http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2011/08/25/did-sex-with-neanderthals-and-denisovans-shape-our-immune-systems-the-jury%E2%80%99s-still-out/#more-5215). Det är väldigt svårt att veta vilka genvarianter som finns i Afrika idag. Redan nu har kritiker visat att en genvariant som författarna till Scienceartikeln menade saknades i Afrika visar sig finnas där ändå, om än som väldigt ovanlig. Verkligheten är inte alltid så enkel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor