Annons

Vänsterns problem

Författare: 

Publicerad

2005-02-15
Vänsterhänthet är ärftligt, inget man lär sig, precis som högerhänthet. Det är förknippat med vissa evolutionära nackdelar att vara vänsterhänt: bl a långsammare tillväxt, senare könsmognad och kortare livslängd. I en sådan situation reagerar varje evolutionsbiolog med att börja leta efter vilka fördelar det är som kompenserar för nackdelarna och därmed kan förklara varför det "nedsättande" draget, i detta fall vänsterhänthet, lever och inte sållas bort av det naturliga urvalet. En upptäckt som gjorts för länge sedan är att i vissa "handidrotter"som boxning, tennis och fäktning är vänsterhänta stjärnor vanligare än statistiskt förväntat. I ädel tävlan gynnas de av sin relativt sällsynta "hänthet".I slagsmål bör det av samma skäl vara en fördel att ha den "hänthet" som är sällsyntast i populationen. Det är svårare att försvara sig mot en person med motsatt "hänthet" jämfört med den man själv har. Nu kommer en rapport om att en högre procent människor är vänsterhänta i mänskliga samhällen där mord och dråp är extra vanliga. Det finns med andra ord uttryckt ett statistiskt synnerligen signifikant (p<0.01)samband mellan mordfrekvens och frekvens av vänsterhänthet. I aggressiva samhällen är det sannolikt livs- och fortplantningsbefrämjande att vara vänsterhänt. I fridsammare samhällen öveträffar däremot kostnaderna de vinster vänsterhänthet medför i konflikter, vilket leder till att allt färre föds med detta drag. I vissa samhällen är mordfrekvensen så låg som ett fall per 100 000 människor per år, i andra tusen gånger högre. Frekvensen vänsterhänta varierar från 4 till över 20% i dessa samhällen.Så länge det är sällsynt att vara vänster, är det en bra sak. Om majoriteten skulle bli vänster, skulle det däremot vara en fördel att vara höger. Vi talar om hänthet, inte om politik.
11

Kommentarer

Du skriver att du talar om hänthet och inte om politik. Men för mig låter det som utmärkt politik. Om vänterpartiet bara vore en nagel i ögat på en högerregering vore det utmärkt. De kunde driva vänsterfrågor och få högern att skärpa sina argument. Men med vänstern nästan i regeringsposition är resultatet katastrofalt.

I slagsmål bör det av samma skäl vara en fördel att ha den 'hänthet' som är sällsyntast i populationen. Det är svårare att försvara sig mot en person med motsatt 'hänthet' jämfört med den man själv har.skriver du. Fast då gör det ju ingen skillnad om du är vänsterhänt och möter en högerhänt boxare eller vice versa. Snarare är det väl så att boxarnas erfarenhet av matcher mot högerhänta motståndare är större än erfarenheter av matcher mot vänsterhänta. Vilket ju är en annan sak.

skrev jag.

Det återstår ju fortfarande att förklara, om det inte redan är gjort av någon annan, varför vänsterhänthet överhuvudtaget utgör ett problem. Jag ser inga naturlagar som föreskriver att vänster skulle vara bättre än höger så vår hjärna borde kunna utvecklas till att hantera både typerna av hänthet utan problem.

Till kommentarerna 2 och 4: Det är en fördel att ha den "hänthet" som är sällsynt i populationen. Om sedan vänstern är söllsynt och högern vanlig eller vice versa eller tvärtom, spelar ingen roll. HälsningarStaffan U.

Ja, precis. Det jag vände mig mot var den andra meningen i påståendet:"Det är svårare att försvara sig mot en person med motsatt 'hänthet' jämfört med den man själv har."Vilket ju slår lika hårt mot både minoritets- och majoritetsboxare (vad gäller händhet alltså)Men det förstod du säkert.

Kan det vara sociala faktorer? Med mycket undervisning kanske många potentionellt vänsterhänta skolas in i högerhänthet. Utan undervisning får vänsterhäntheten leva vidare, och i detta samhäller är mord vanligare, helt oberoende av häntheten (förutom slapphäntheten?)

Långsammare tillväxt och senare könsmognad tyder klart på en klar biologisk skillnad.Hur mycket kortare är livslängden? Har hört att det skulle skilja 9 år! Kan det verkligen stämma?I så fall borde vänsterhänta få högre pension eller lägre pensionsålder

Det är klart att det är en biologisk skillnad. Vad skulle det annars vara? Skillnader i livslängd brukar inte medföra "kompensation" i socialförsäkring/motsv. Kvinnor har exempelvis samma pensionsålder (och hade förr lägre) och -förmåner som män, trots att kvinnor i genomsnitt lever flera år längre än män.

Hej!Jag hör vad du säger men tycker inte att det verkar stämma. Självklart finns alltid undantag men lyssna på detta. Jag har tre barn varav två tonåringar och en treåring (pojke, flicka, flicka) som alla tre är solklara vänsterhänta. De två äldsta barnen har en annan far än det yngsta men varken de äldstas eller det yngstas far har någon i släkten som är vänsterhänt. Inte jag heller. Jag har hört att det kan bero på en ökad halt av östrogen i livmodern under graviditeten. Jag tycker det låter mycket mer troligt med tanke på mina barn och arv osv. Eller kan man förklara det på ytterligare annat sätt?

Hej igen. Jag menar förstås förhöjd testosteronhalt i kroppen under graviditeten och inte östrogen som jag felaktigt skrev. /T