Vänsterns problem

Publicerad

Vänsterhänthet är ärftligt, inget man lär sig, precis som högerhänthet. Det är förknippat med vissa evolutionära nackdelar att vara vänsterhänt: bl a långsammare tillväxt, senare könsmognad och kortare livslängd. I en sådan situation reagerar varje evolutionsbiolog med att börja leta efter vilka fördelar det är som kompenserar för nackdelarna och därmed kan förklara varför det ”nedsättande” draget, i detta fall vänsterhänthet, lever och inte sållas bort av det naturliga urvalet. En upptäckt som gjorts för länge sedan är att i vissa ”handidrotter”som boxning, tennis och fäktning är vänsterhänta stjärnor vanligare än statistiskt förväntat. I ädel tävlan gynnas de av sin relativt sällsynta ”hänthet”.I slagsmål bör det av samma skäl vara en fördel att ha den ”hänthet” som är sällsyntast i populationen. Det är svårare att försvara sig mot en person med motsatt ”hänthet” jämfört med den man själv har. Nu kommer en rapport om att en högre procent människor är vänsterhänta i mänskliga samhällen där mord och dråp är extra vanliga. Det finns med andra ord uttryckt ett statistiskt synnerligen signifikant (p<0.01)samband mellan mordfrekvens och frekvens av vänsterhänthet. I aggressiva samhällen är det sannolikt livs- och fortplantningsbefrämjande att vara vänsterhänt. I fridsammare samhällen öveträffar däremot kostnaderna de vinster vänsterhänthet medför i konflikter, vilket leder till att allt färre föds med detta drag. I vissa samhällen är mordfrekvensen så låg som ett fall per 100 000 människor per år, i andra tusen gånger högre. Frekvensen vänsterhänta varierar från 4 till över 20% i dessa samhällen.Så länge det är sällsynt att vara vänster, är det en bra sak. Om majoriteten skulle bli vänster, skulle det däremot vara en fördel att vara höger. Vi talar om hänthet, inte om politik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor