Annons

Var är 100 miljoner kvinnor?

Författare: 

Publicerad

2010-03-08

Hade naturen få ha sin gång, dvs aborten av flickfoster skulle vara lika stor som den av pojkfoster (och så klart båda helst obefintliga) och flickor och pojkar få samma omsorg i termer av mat och sjukvård, borde det ha funnits väsentligen fler kvinnor i världen. Även om beräkningarna skiljer sig åt, landar det på att det finns ett underskott på 90-100 miljoner kvinnor i världen och flest saknas i Asien.

Idag är det den sk internationella kvinnodagen, och kvinnor - eller avsaknaden av kvinnor i det här fallet – är i fokus. Bristen på kvinnor har visat sig ha många, och ibland oväntade, konsekvenser. Överskottet på ogifta unga män, som i Kina är en följd av ett-barnspolitiken, kan enligt en studie förklara upp till en sjundedel av den betydande ökningen av kriminaliteten som skett under de senaste decennierna. Samtidigt har det uppmärksammats att kvinnor i provinser i Indien med särdeles stort underskott på unga kvinnor, radikalt har förändrat kvinnors förhandlingsposition vid giftemål. Numera är det så att unga giftaslystna män får konkurrera om de få kvinnorna bland annat genom att erbjuda fungerande vattenklosett i det blivande hemmet. Sanitetsprojekt bestående av installationen av toaletter har därmed fått oväntad vind i seglen med alla de viktiga hälsokonsekvenser det medför.

Förändringen av preferenser för söner kan gå fort. Det har visat sig att införseln av kabelteve i förut isolerade byar (återigen i Indien) har medfört en radikal förändring av värderingarna i dessa byar. Från att kvinnor önskade sig att deras nästa barn skulle vara en pojke i en stor majoritet av fallen, är kvinnor redan ett år efter kabeltevens intåg indifferenta vad gäller könet på deras nästa barn. Så snabbt kan det gå.