Anne Boschini

Akademisk titel Fil dr. i nationalekonomi och docent
E-postadress Anne.Boschini@ne.su.se

Anne Boschini är disputerad forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Annes främsta forskningsintressen är ekonomisk utveckling och politisk ekonomi. På grund av hennes djupa förvåning över de betydande ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män, har hon även kommit att studera hur jämställdhet påverkar makroekonomiska utfall för bland andra SIDA och Världsbanken.

Anne är för närvarande involverad i två större forskningsprojekt: A) Inom projektet ’Naturresurser och institutioner’ studerar hon hur länders ekonomiska utveckling påverkas av interaktionen mellan politiska institutioner och ländernas naturresurstillgångar; B) Studiet av genusskillnader samt individ/gruppskillnader i altruism och reciprocitet med hjälp av ekonomiska experiment.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor