Varg

Publicerad

Det var vinter. En varghane stod med Finland i ryggen och tittade ut över Torne älv någon gång när 2006 blev 2007. Liksom flera tidigare vargar var den på väg att påbörja en farlig vandring. Många tidigare vargar hade blivit dödade när de försökt sig på samma bedrift. Lyckligt ovetande om sina odds började varghanen röra sig in i Sverige. Drygt trettio mil söderut väntade knappt tvåhundra vargar som i snitt var mer besläktade med varandra än helsyskon – den inavlade skandinaviska vargpopulationen.

Anledningen till att det går att återberätta vargarnas nutidshistoria i Skandinavien utifrån enskilda individer är att de är så [välundersökta](http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1629062). Ingen annan organism i Sverige är så genetiskt välstuderad. Kunskapsläget är unikt även i internationell bemärkelse, men hur vet egentligen forskarna det de säger sig veta?

Ett viktigt verktyg har varit genetisk bestämning av individer med hjälp av mikrosatelliter. Det är en kort repetition av bokstäver i den genetiska koden, leta efter repetition av sekvensen ”taaa” längst ner på sidan [här](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/11342535?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum#sequence_11342535). Ofta skiljer sig mikrosatelliterna i längd mellan individer. Med mikrosatelliternas hjälp kan forskarna visa att vargstammen är kraftigt inavlad. Från återetableringen 1983 fram till sommaren 2008 härstammade alla vargar i Sverige från [tre individer](http://skandulv.nina.no/skandulv%20new/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/Genetisk%20f%C3%B6rst%C3%A4rkn%20av%20skand%20varg%20Rapport%20till%20NV%204%20feb%2009.pdf). Den snäva genetiska basen leder till problem. Inaveln ökar sannolikheten för att en valp ska få samma skadliga genvariant på båda kromosomerna i ett kromosompar. Hos den svenska vargstammen har dubbel uppsättning av skadliga genvarianter lett till kryptorchism (kan leda till hanlig sterilitet), [ryggkotsdefekter, hjärtfel och njurfel](http://skandulv.nina.no/skandulv%20new/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/Genetisk%20f%C3%B6rst%C3%A4rkn%20av%20skand%20varg%20Rapport%20till%20NV%204%20feb%2009.pdf).

Undrar du hur gick det för varghanen som lämnade Finland för en farlig vandring? Det gick bra. Det var första gången på närmare tjugo år som någon varg lyckats med denna bedrift. Han hittade en hona och etablerade sig i Gävleborgs län. 2008 fick de fem valpar och nu i år fick paret [sex valpar](http://gd.se/nyheter/gavle/1.1108379). Hans unika genuppsättning kan förhoppningsvis minska inaveln i vargpopulationen, men det krävs betydligt fler vargar österifrån om den svenska vargstammen ska ha någon långsiktig [chans till överlevnad](http://skandulv.nina.no/skandulv%20new/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/Genetisk%20f%C3%B6rst%C3%A4rkn%20av%20skand%20varg%20Rapport%20till%20NV%204%20feb%2009.pdf). Regeringen hoppas nu på ytterligare [spontan invandring österifrån](http://www.regeringen.se/sb/d/11937/a/127223). Oddsen för att det ska lyckas ser inte bra ut. Åtta andra vargar som kommit in i Skandinavien från öster under 2000-talet har inte lyckats överleva. Tre av dessa har skjutits lagligt, de övriga har troligen blivit utsatta för olaglig avlivning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor