”Varmblodig” fisk

Publicerad

Fåglar och däggdjur anses allmänt vara de enda jämnvarma djuren, men många andra, t.ex. humlor, har förmåga att höja sin kroppstemperatur över omgivningens temperatur. För fiskar är det besvärligt att vara mycket varmare än omgivningen, eftersom gälarna måste vara i direkt kontakt med vattnet och också genomströmmas av mycket blod. I tidskriften Science beskrivs nu en intressant fisk, som förmår att hålla stora delar av kroppen mycket varmare än det ungefär niogradiga vatten i vilket den håller till. Den lyckas med detta med hjälp av en slags värmeväxlare, ett motströmssystem, i gälarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor