Vem kom på koldioxidens växthusverkan?

Publicerad

Här i Sverige hänvisar vi ju gärna till Svante Arrhenius (1896) (numera dock mindre känd än sin sentida släkting Greta Thunberg) på frågan om vem som kom på att koldioxiden är en ”växthusgas”. Men min Nya Zeeländska kollega Richard McKenzie påpekar i en blogg nyligen att Eunice Newton Foote redan 1856 med experiment jämförde den uppvärmningseffekt som koldioxid (som hon kallade ”carbonic acid gas”) kunde åstadkomma under solljusets inverkan med den som erhölls med vätgas, syrgas eller luft av olika tryck. Hennes demonstration var inte lika avancerad som Arrhenius’ beräkningar, men ett lysande exempel på hur man kan påvisa effekten med enkla experiment. Och inte anade någon på hennes tid vilken klimatsituation vi skulle hamna i under vårt århundrade.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor