Annons

Vi måste prata om nationen

Författare: 

Publicerad

2011-07-31

Just nu är det svårt att tänka på något annat än Anders Behring Breiviks oförlåtliga handlingar. För bara några månader sedan hörde jag den norske historieprofessorn Knut Kjeldstadli säga: om inte vi historiker berättar om nationen finns det ideologer som står redo att göra jobbet på sitt sätt istället. Nu har den värsta tänkbara ideologen mördat människor på grund av sin uppfattning om nationen och historien.

Jag tror inte att någon historiker hade kunnat ta Behring Breivik ur hans vanföreställningar. Men någonstans har ändå forskarna misslyckats när den nationalistiska historieskrivningen från sekelskiftet 1900 fortfarande finns i omlopp och av vissa uppfattas som rimlig, än idag. Jag tror att vi som arbetar med historieämnet måste ge folk det de vill ha: uppgifter om ”hur det egentligen var”. Då kanske även sådana som Behring Breivik skulle förstå att det förflutna inte var någon fantasyfilm. Att leva förr var inte att leva bland ära och hjältar. Att leva förr var att ha mask i magen och inget toapapper.