Hanna Enefalk

Akademisk titel Fil. dr i historia och universitetslektor
E-postadress hanna.enefalk@hist.uu.se

Hanna Enefalk är historiker och disputerade år 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet”. För närvarande är hon verksam vid SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor