Virus mot bakterier, bakterier mot virus

Publicerad

En gammal metod att bekämpa bakteriesjukdomar med virus, s.k. bakteriofager, har fått förnyad aktualitet på grund av ökande antibiotikaresistens hos farliga bakterier. Men man kan också bekämpa virussjukdomar med bakterier, närmare bestämt bakterier av släktet Wolbachia, sominfekterar insekter. Många farliga virussjukdomar sprids med myggor. Myggor som är infekterade med Wolbachia kan inte överföra vissa farliga sjukdomar orsakade av virus med RNA som arvsubstans: dengue-feber, zika,  chikungunya, West Nile-feber och gula febern. Wolbachia har också en viss hämmande verkan på Plasmodium (en eukaryot organism som orsakar malaria, och också sprids med myggor). I samtliga fall är det viktigt att rätt stam av Wolbachia används.

Om man infekterar tillräckligt många mygghanar i en population med Wolbachia så sprids infektionen snabbt i myggpopulationen. Det beror på, att icke infekterade honor som parar sig med infekterade hanar inte kan få någon avkomma på grund av att spermier och äggceller inte passar ihop. Däremot kan infekterade honor fortplanta sig med både infekterade och icke infekterade hanar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor