Vitaminbrist av inre orsak

Publicerad

Vitamin B12 är på många sätt mycket intressant, och brist medför flera problem. Vitaminet är den enda användningen som vår kropp har för grundämnet kobolt, och det har en mycket komplicerad kemisk struktur. Endast s.k. prokaryota organismer, dvs. bakterier och arkéer, kan bilda det, och det har en lång väg genom näringsväven till oss, och även på dess väg inom oss kan det finnas hinder. Förra året publicerade amerikanska forskare (Zhang m.fl. 2016) resultat som tyder på att autism och kanske också schizofreni kan bero på bristande transport av vitamin B12 genom den s.k. blod-hjärnbarriären, som annars skyddar hjärnan från farliga ämnen utifrån.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor