Formas

Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd, som ligger under Miljödepartementet. Verksamheten finansieras av anslag från Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Verksamheten indelas i tre verksamhetsgrenar – forskningsstöd, strategi och analys samt forskningskommunikation.

www.formas.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor