IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Direktör Arne Lundberg var en mycket skicklig och framgångsrik affärsman. Han var bl.a. verkställande direktör i Phannacia AB. Till minne av direktör Arne Lundberg donerade hans hustru lngaBritt Lundberg medel till en stiftelse. Denna har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Särskilt prioriteras sådana större projekt som bedöms vara väsentliga för forskning inom de områden som faller inom stiftelsens ändamål. Stiftelsen prioriterar anslag för anskaffande av apparatur, hjälpmedel och medicinsk utrustning.

www.lundbergsstiftelsen.com

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor