Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi. Stiftelserna har utvecklat olika anslagstyper för att underlätta ansökningsförfarandet och bedömningsproceduren. De anslagstyper som finns är: program, postdoktorala stipendier – Wallanderstipendier, anslag för forskarutbyte och spridning av forskningsresultat, stipendier för forskarutbildning utomlands – Hedeliusstipendier och Browaldhstipendier för internationell rekrytering.

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor