Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Kjell och Märta Beijers Stiftelse bildades 1974 genom en donation av direktör Kjell Beijer och hans maka. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning, främst inom energi och ekologi och att stödja undervisning och utbildning inom ekonomiska, teknologiska och jordbrukstekniska områden. Stiftelsen ska också stödja kulturella och konstnärliga värden inom svensk heminredningstradition. Andra viktiga anslagsmottagare är Beijerlaboratorierna vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, där stiftelsen stöder biomedicinsk forskning, läkemedelsforskning och husdjursavel, mm.

www.beijerstiftelsen.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor