Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen, som grundades 1917 av bankdirektör KA Wallenberg och hans hustru Alice, är en av Europas största privata forskningsstiftelser.

Stiftelsen delar för närvarande årligen ut cirka 1,4 miljarder kronor till svensk forskning.

I huvudsak stöds grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag beviljas främst inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd.

www.wallenberg.com/kaw

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor