Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) instiftades 1811. Akademiens uppgift är ”att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”. Akademien initierar och stöder nya projekt samt riktar myndigheternas och allmänhetens uppmärksamhet på viktiga frågor, särskilt för utövarna av jord- och skogsbruk. KSLA utgör remissinstans i frågor som rör jord- och skogsbruk. Verksamheten bedrivs i kommittéer, utskott och arbetsgrupper samt genom sammankomster, konferenser och seminarier. KSLA delar årligen ut ett antal priser, belöningar och stipendier.

www.ksla.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor