Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, är en fristående icke-statlig organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. KVA tar av hävd särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar i sitt arbete efter att öka utbytet mellan olika discipliner. KVAs verksamhet är bland annat inriktad mot att sprida kunskap om rön och problem inom aktuell forskning, att föra vetenskapens talan i samhället, och att utföra oberoende analyser och utvärderingar, baserade på vetenskaplig grund, av för samhället viktiga frågor. KVA delar årligen ut ett antal pris och belöningar. Mest kända är Nobelprisen i fysik och kemi.

www.kva.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor