Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Akademien räknar sina anor till år 1753. Sedan 1975 är KVHAA helt skild från tidigare statliga myndighetsfunktioner och utan statlig finansiering. Akademien består av två klasser, en historisk-antikvarisk och en filosofisk-filologisk. Akademiens uppgift är att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård, detta i samarbete med svenska organ och sammanslutningar och i internationell samverkan, bl.a. med utländska akademier. Ytterligare uppgifter är att utge vetenskapliga skrifter och att utdela understöd och belöningar åt forskare inom akademiens verksamhetsområde.

www.vitterhetsakad.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor