Magnus Bergvalls Stiftelse

Folkskolläraren och bokförläggaren Magnus Bergvall testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse som “har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Därjämte, men i en omfattning som inte står i strid med stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ändamål, må även lämnas understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer av olika slag för främjande av deras arbete.” Stiftelsen har som policy att bevilja anslag på “mindre” belopp till många sökande inom alla verksamhetsområden. Stiftelsen tillgodoser därmed ett stort behov av kompletterande finansiering av olika projekt.

www.magnbergvallsstiftelse.nu

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor