Andreas Olsson

  • Professor i psykologi vid Karolinska institutet.
  • Leder en forskargrupp med fokus på emotionell inlärning i sociala sammanhang.
  • Har spridit kunskap i gränslandet mellan psykologi och biologi med över 80 publikationer i vetenskapliga tidskrifter som Science och Nature, samt i populärvetenskapliga essäer och böcker, bland annat Gruppens grepp tillsammans med Mikael Klintman och Thomas Lunderquist (Natur & Kultur 2018).

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor