Anna Olofsson

Anna Olofsson är professor i sociologi vid Mittuniversitet, Östersund och föreståndare för ett av universitetets centrum: Risk and Crisis Research Center, RCR. Anna forskar om riskuppfattningar och riskkommunikation. Hon är speciellt intresserad av samhällets ökade heterogenitet i termer av etnicitet och dess konsekvenser för människors riskuppfattningar och organisationers riskkommunikation.

Hennes forskning har bland annat visat att invandrade uppfattar risker som betydligt större än vad infödda gör samtidigt som organisationer som kommuner i låg utsträckning tar hänsyn till ursprung i sin riskkommunikation. Hennes forskning visar också att synen på vem som är sårbar vid kriser och katastrofer ofta baseras på fördomar och stereotyper snarare än vilka som faktiskt drabbas.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor