Annika Berg

Annika Berg är docent och lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon är medredaktör och medförfattare till forskningsantologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 (Makadam förlag, 2021), och verksam inom ett tvärvetenskapligt projekt med samma namn. Se allmanrostratt.se.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor