Åsa Rasmuson-Lestander

E-postadress rasmuson@molbiol.umu.se

Åsa Rasmuson-Lestander är född 1953 och professor i genetik vid Umeå universitet. Hennes forskning rör geners reglering framför allt under embryonal-utvecklingen, där hon använder bananflugan som modellsystem. Hon har ett brett biologisk intresse som sträcker sig från skogs- och trädgårdsskötsel till genetiska sjukdomars molekylära bakgrund.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor