Björn Ramel

E-postadress bramel@swipnet.se

Björn Ramel är läkare och frilansjournalist och ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor