Ewa Rabinowicz

E-postadress Ewa.Rabinowicz@sli.lu.se

Ewa Rabinowicz är professor i jordbruksekonomi vid SLU. Hennes huvudsakliga forskningsområden är jordbrukspolitik, politisk ekonomi, internationell handel och landsbygdsutveckling. Hon har bland annat ett övergripande ansvar för att AgriFoods arbete kan omsättas till policyrelevanta rekommendationer inom verksamhetsområdet. Ewa är också avdelningschef för den del av verksamheten som hör till SLU i Uppsala.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor