Fereshteh Ahmadi

Fereshteh Ahmadi
  • Professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.
  • Ansvarig för Mångfaldsbarometern, en undersökning som genomförs vartannat år av svenskars inställning till mångfald.
  • Forskar inom socialt arbete, bland annat om integration utifrån könsperspektiv.
  • Doktorerade i sociologi 1995 med avhandlingen Iranian islam and the concept of the individual.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor