Fredrik Elgh

  • Professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.
  • 1997–1999 hade han ansvar för uppbyggnaden av virologisk verksamhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Under den perioden forskade han kring genetiska vacciner mot blödarfeberorsakande virusinfektioner under ett drygt år vid amerikanska arméns mikrobiologiska högsäkerhetslaboratorier (United States Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, USAMRIID, Fort Detrick, Frederick, Maryland).
  • 1999–2002 var Fredrik Elgh avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet (ingår numera i Folkhälsomyndigheten) och ledde arbetet vid Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, den avdelning som hade ansvaret för uppbyggnad, drift, forskning och diagnostisk verksamhet vid Sveriges mikrobiologiska högsäkerhetslaboratorium med Skyddsklass 4 (Biosafety level 4/BSL-4), det vill säga den typ av laboratorium där verksamhet med de allra farligaste sjukdomsframkallande smittämnen tillåts utföras.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor