Jonny Geber

Jonny Geber, bioarkeolog.
Jonny Geber
  • Bioarkeolog och lektor vid The University of Edinburgh.
  • Har forskningsfokus på marginaliserade och fattiga människors levnadsvillkor under senmodern tid utifrån mänskliga kvarlevor.
  • Har lett och arbetat med ett flertal projekt i Irland, England och Nya Zeeland där repatriering och återbegravning har ingått i processen.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor