Josabeth Hultberg

  • Distriktsläkare, Åby Vårdcentral i Norrköping, Region Östergötland.
  • Klinisk adjunkt vid Linköpings universitet med undervisning om patientläkarsamtal.
  • Medlem i rådet för hållbar diagnostik och behandling i Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM-H) som skrivit Överdiagnostik – vad är det i Läkartidningen 46–47/2023.
  • En av medförfattarna till Svenska Läkaresällskapets rapport om Kloka Kliniska Val, 2023.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor