Kambiz Fathi

Kambiz Fathi är docent i astrofysik vid Stockholms universitet. Han bedriver forskning genom att tillämpa matematiska modeller på astronomiska mätdata från både jord- och rymdbaserade observatorier. Modellerna används för att studera den dynamiska utvecklingen hos galaxer och deras kopplingar till gasflöden in mot supertunga svarta hål.

Just nu väntar han på nya mätningar från Almateleskopet i Chile, för att kunna följa gasens inflöde hela vägen till 20 ljusår från det svarta hålet i galaxen NGC 1097.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor