Leif Andersson

  • Professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet.
  • Forskat om husdjurens och naturliga populationers genetik.
  • Medverkat i mer än 400 publikationer i internationella tidskrifter.
  • Har kartlagt en lång rad mutationer som påverkar husdjurens egenskaper, bland annat hönsens kam och hästars gångarter. Har även studerat Darwinfinkarnas och brushanens evolution samt sillens anpassning till sin miljö.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor