Lena Wängnerud

E-postadress lena.wangnerud@pol.gu.se

Lena Wängnerud är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar om representativ demokrati. Huvudfokus är på frågor om kvinnorepresentation och jämställdhet. Hennes avhandling utgår från teorin om närvarons politik och undersöker konsekvenser av den ökade kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag. För närvarande arbetar hon med två forskningsprojekt: Den nödvändiga feminismen. En jämförande studie av kvinnorepresentation och jämställdhet i Danmark och Sverige och Gender Equality and Quality of Government. Hennes undervisning är i huvudsak inriktad på metod och handledning. Hon håller även föreläsningar om genus, makt och politik. Läsåret 2009-2010 är Lena gästforskare vid University of California, Berkeley.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor