Martin Grann

E-postadress c.m.g@telia.com

Adjungerad professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Har medverkat i bland annat dessa artiklar i Forskning & Framsteg:

[Missbrukaren vanlig som våldsverkare](http://fof.se/tidning/2005/7/missbrukaren-vanlig-som-valdsverkare)
[Mördare oftast psykiskt sjuka](http://fof.se/tidning/2005/4/mordare-oftast-psykiskt-sjuka)
[Med vett och vilja?](http://fof.se/tidning/2012/3/med-vett-och-vilja)
[Att skriva ut en mördare](http://fof.se/tidning/2008/4/att-skriva-ut-en-mordare)

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor