Martin Ingvar

Arbetsplats Karolinska institutet
E-postadress martin@ingvar.com
  • Professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet.
  • Forskning som huvudsyssla sedan 40 år.
  • Bland annat publicerat inom ämnesområdena språk, språkutveckling, dyslexi, illiteraci och hjärnans funktion.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor