Mathias Fridahl

Bild: Linköpings universitet
  • Universitetslektor i miljövetenskap på institutionen för Tema Miljöförändring, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet.
  • Forskar om klimatpolitiska processer och styrmedelsdesign på internationell (FN), supranationell (EU) och nationell nivå.
  • Forskningsledare på Linköping University Negative Emissions Technologies (LUNETs), ett forskningsprogram som samlar ett tjugotal forskare från fem länder kring forskning om att städa atmosfären på koldioxid.
  • Linköpings universitets kontaktpunkt för FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) samt FN:s Klimatpanel (IPCC).

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor