Nina Wormbs

Arbetsplats Kungliga tekniska högskolan
Bild: Viktoria Davidsson

Nina Wormbs är professor i teknik­historia vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Hon har studerat medieteknik och digitalisering och är intresserad av hur teknik betraktas och förstås.

Hon forskar också om klimatkrisen och hur vi förhåller oss till den som individer och samhälle.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor