Sara Stillesjö

  • Post-doc vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och affilierad till Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI).
  • Forskar om neurokognitiva mekanismer relaterat till aktiva lärandemetoder.
  • Bakgrund som kognitionsvetare och är disputerad i kognitiv neurovetenskap, Umeå universitet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor