Sofia Wikman

Akademisk titel Docent
Arbetsplats Högskolan i Gävle
Sofia Wikman
Bild: Olivia Age

Har bland annat forskat om hur man kan förebygga våld och hot i arbetslivet, samt haft fokus på psykisk ohälsa bland unga.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor