Susanne Åkesson

E-postadress Susanne.Akesson@zooekol.lu.se

Susanne Åkesson är professor i zooekologi vid Lunds universitet. Hon är koordinator för det stora forskningsprogrammet CAnMove – Centre for Animal Movement Research. Forskningsprogrammet studerar orsakerna till och följderna av djurs förflyttningar, både sådana som upprepas varje dygn och sådana som sker årstidsvis.

För boken *Att överleva dagen* vann Susanne och fågelfotografen Brutus Östling 2009 års Augustpris i fackboksklassen.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor