Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling. Mistra ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av hög internationell klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska medverka till att viktiga miljöproblem löses och till en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara. Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

www.mistra.org

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor