Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Lars J. Hierta var industriman, publicist, bokförläggare, riksdagsman. Han grundade bland annat Liljeholmens stearinfabrik, Munksjö pappersbruk, Nya Angslupsbolaget och tidningen Aftonbladet. Vid sin död var han en av Sveriges rikaste personer. Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare inom alla ämnesområden. För närvarande utdelas medel årligen till vetenskapliga ändamål. Bidrag kan även ges till vissa sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar. Stiftelsen tar även emot ansökningar från föreningar och enskilda personer. Det kan till exempel gälla undervisningsmetoder, sprida skrifter eller studieresor.

www.larshiertasminne.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor