Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har till ändamål att främja samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning med anknytning till Sverige. Stiftelsens stadgar fastställdes av riksdagen 1964 efter en donation av Sveriges riksbank som därmed  ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968. I de bestämmelser som utformades för stiftelsen framhölls att dess verksamhet skulle “inriktas på sådan forskning som syftar till att öka kunskapen om de verkningar som tekniska, ekonomiska och sociala förändringar framkallar i samhället och hos de enskilda människorna.” Sedan dess stöder vi forskning av högsta internationella klass inom våra områden.

www.rj.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor