Annons

Återkoppling: Glöm inte nordpolen!

Visst är det så att stenen normalt sett skulle landa öster om tornet som niskrev. Men ni skrev aldrig var tornet står.

Annons

Publicerad:

2003-06-01

Låt säga att det står på nord- eller sydpolen. Då skulle stenen efter en något vriden bana landa något väster om punkt B men precis intill tornet. Dessutom skrevs aldrig från vilken sida stenen skulle släppas. Släpptes den från väster sida skulle stenen hamna exakt vid tornets fot eftersom tornväggen skulle hindra den från att fortsätta med utgångsfarten.

ERIK DELLBORG Göteborg

Svar:

Tack för dina intressanta iakttagelser! Visst har du rätt i att om tornet är placerat på nordpolen så skulle effekten bli den motsatta.

Om jordaxeln och tornets axel sammanfaller kommer punkten som stenen släpps från (a) och en tänkt punkt rakt nedanför (b) att röra sig (i en cirkel)lika snabbt. Stenen faller efter att den släppts mest rakt neråt men den har också en rörelse i tangentens riktning. Punkten b på marken däremot rör sigenbart i en cirkel och svänger därmed undan. Stenen avviker alltmer från en rent östlig riktning, medan punkten b hela tiden rör sig rakt mot öster. När stenen fallit ner på marken befinner den sig alltså mindre österut än punkten b.

Nu tänker vi oss dock att Caroline och Simon är bosatta i en tempererad klimatzon och vet att jorden roterar mot öster. Rimligen släpper Simon stenen från nord- eller sydsidan av tornet.

LARS UNGERNÄS

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.