Annons

Återkoppling: Elchocker mot utbrändhet?

I artikeln står: "Vid långvarig stress med konstant förhöjd kortisolnivå skadas och krymper nervcellerna i hippocampus". Är det månne något liknande som sker vid utbrändhet/utmattningsdepression? Om så är fallet, kan ECT-behandling då tänkas vara av värde även i det sammanhanget?
ULF HARRYSSON

Annons

Publicerad:

2005-01-01

Svar:

Redaktionen har vänt sig till en av de specialister som intervjuades i artikeln, Anders Tingström, för att få svar:

Frågan är intressant och viktig. Utbrändhet är ett svårbegripligt tillstånd, där nya behandlingsmetoder definitivt vore önskvärda. Att ge ECT-behandling för att stimulera nybildning av hjärnceller är en intressant tanke.

Men i dagsläget vet vi inte tillräckligt mycket om ett eventuellt samband mellan utmattningssyndrom och nybildning av nervceller. Det krävs därför ytterligare forskning innan man skulle kunna rekommendera detta som klinisk behandling av stressrelaterade psykiska sjukdomar.

Den extremt starka påverkan på cellulär plasticitet i hjärnan som fås av ECT-behandling har tills alldeles nyligen varit okänd, och forskningsområdet är mycket spännande. Det är just den här typen av frågor som är drivkraften i vår forskning: Kan vi lära oss att aktivera hjärnans självläkande system för att behandla psykisk sjukdom?

ANDERS TINGSTRÖM

Manodepressivitet på spåren

Påfrestande upplevelser samspelar med strukturer i hjärnan.

2004-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

I svenska Wikipedia om ECT står det: 'Det finns nya djurstudier som har dokumenterat betydande hjärnskador efter en serie ECT-behandlingar. Till exempel publicerade ryska forskare 2005 en studie med titeln "Electroconvulsive Shock Induces Neuron Death in the Mouse Hippocampus: Correlation of Neurodegeneration with Convulsive Activity". I denna studie fann forskarna att efter en ECT-serie var det en betydande förlust av nervceller i delar av hjärnan och särskilt i vissa delar av hippocampus där upp till 10% av nervcellerna dödades. Forskarna drar slutsatsen att "den främsta orsaken till nervcellsdöd är epileptiska anfall framkallade av elchocker."' (Detta är en översättning från engelska Wikipedia om motsvarande ämne.)

Hur kan man ha både betydande hjärnskador av ECT och nybildning av hjärnceller? En tolkning är att hjärnan försöker reparera den tillfogade skalan.

Jag tycker det är väldigt allvarligt att man sprider information om att ECT är ofarligt samtidigt som undersökningar och patienterfarenheten visar att det är skadligt.