Annons

När blir det påsk?

Den astronomiska vårdagjämningen avgör om påsken blir sen eller tidig.

Publicerad:

2005-04-01

Påskdagen ska infalla den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Solklart, tycks det.

Men vårdagjämningen, alltså när solen passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, inträffar vid olika tidpunkter på jorden: när datumet i Sverige är den 20 mars, motsvarar det den 21 mars på Nya Zeeland. Den astronomiska vårdagjämningen kan till och med inträffa den 19 mars. Men nu följer beräkningen av påsken ett beslut från kyrkomötet i Nicea år 325. Då beslutade man att placera vårdagjämningen den 21 mars.

Vad gäller månens faser har dessa fastslagits med hjälp av en tabell. Vart nittonde år återkommer faserna på samma datum, och tabellen stämmer bra med astronomiska observationer om man inför korrigeringar åtta gånger under 2 500 år.

Senast kan påskdagen infalla den 25 april, tidigast den 22 mars. Vanligast är att påsksöndagen är den 19 april. Årets påskdag är den 27 mars. Denna firade man senaste gången år 1932, men den återkommer redan år 2016.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.