Annons

Hett möte forskareallmänhet

Euroscience Open Forum, ESOF, ägde rum första gången i Stockholm för två år sedan.

Annons

Nu i somras var det över 2 100 deltagare från 58 länder, varav 485 journalister, som trotsade en nästan 40-gradig julihetta i Münchens centralt belägna Deutsche Museum för att delta i denna populärvetenskapens alleuropeiska festival. Här kunde publiken gå på seminarier, föreläsningar och workshopar om åldrande, hjärnforskningsetik, naturkatastrofer, nanoteknologi och terrorism. Ämnena skiftade i bred skala, liksom språken. För även om engelska är vetenskapens lingua franca, kunde bidragen till en poesitävling lämnas på både franska och tyska.

Nästa ESOF blir i Barcelona sommaren 2008.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.